K-Obiol

       

Иновативна пиретроидна формулация, базирана на
Делтаметрин и Пиперонил Бутоксид с голяма гъвкавост при
прилагане – устойчив на светлина и температури до 150 ° C.
Не променя физикохимичните и органичните характеристики на третираните продукти

K-Obiol-ефективна защита за вашата продукция:

 • Защита до 12 месеца само с едно третиране
 • Контролира целия спектър от познати складови неприятели
  при зърнени и бобови култури
 • Контролира инсектите във всички фази на развитие –
  яйца, ларви, имаго (възрастни)

Въздействие и остатъци:

 • Четири пъти по-ниски остатъчни количества на активно вещество от максимално допустимите (MRL)
 • Не променя физикохимичните и органичните характеристики на третираните продукти

K-Obiol-EC-3
Референции:

 • Единствен пиретроид одобрен от Директива 91/414/EU за третиране на празни складови площи
 • Единствен инсектицид одобрен от Директива 91/414/EU
  за директно третиране на складирана зърнена продукция
 • Единствен инсектицид с препоръка от(FAO) за директно третиране на зърнени храни

Разрешение :
PDF_Icon
Удостоверение :
PDF_Icon
Лист за безопастност:
PDF_Icon