Деция паста

Лист за безопастност на препарата:
PDF_Icon

Разрешение за ползване на препарата:
PDF_IconPDF_IconPDF_Icon