Сив плъх

Сив плъх (Rattus norvegicus)
Външен вид:

Има набито тяло, твърда козина, варираща от червеникаво до сивкаво кафяво на цвят с тегло 200-500 гр. Ушите са малки, разположени близо едно до друго и не могат да достигнат очите, когато се прилепят напред. Носът е тъп, опашката е люспеста, полугола и по-къса от тялото и главата, взети заедно. Ако се опъне напред, тя не може да достигне между ушите. Това е прост начин да се различи сивия плъх от черния.

Жизнен цикъл:

Сивия плъх е социално животно и живее в колонии, много често като подземен гризач. Женската ражда 8-12 малки на едно котило, като бременността трае около 22 дни. Малките се раждат голи и слепи и достигат полова зрялост след 12 седмици. Една женска може да създаде 4-7 котила за 1 година, при средна продължителност на живот 3 години. Сивия плъх изгражда гнездото си вътре в сградата или на открито на земята, в близост до водоизточници. Той се заселва във всякакви хранителни обекти, хотели, зоологически градини, животновъдни ферми, силози, канализационни мрежи, шахти. На открито обитава районите около декоративни езера и басейни в парковете, покрай реки и потоци. Най-силният в колонията се заселва на най-удобното място и обикновено се храни пръв. Това са и първите гризачи , които биват унищожавани при изпълнение на програма за контрол. Сивия плъх детайлно проучва своята територия и многократно я инспектира, като се отнася със силни подозрение, ако открие там нова храна, нови обекти или промени в обстановката. Това поведение се нарича неофобия и може да продължи от няколко часа до няколко дни. Това е причината, поради която понякога минава много време , преди гризачът да консумира отровната примамка или преди да попадне в заложените капани. Ако храната, която поемат, мирише лошо или не се чувстват добре след като са я консумирали, те никога няма да опитат отново от нея. Това поведение се нарича подозрителност към примамката. Сивия плъх е най-активен при здрачаване и на разсъмване. Възрастните консумират 25-30 гр храна дневно. Предпочитат високо съдържание на въглехидрати и протеини, но по принцип консумират всичко- зърнени храни, месо, риба, фуражи, пресни плодове, влечуги, птици, насекоми.

Повреди:

Заразяват храната. Причинява неудобство в домовете на хората. Разпространява бълхи и различни болести като чума, тиф, салмонелоза, трихинелоза,лептоспироза и др.