Черен плъх

Черен плъх (Rattus rattus)

Външен вид:

Има по-малко и по – продълговато тяло от сивия плъх. Козината обикновено е сиво-черна до чист черна на цвят. Възрастните достигат тегло до 150-200 гр . Ушите са големи и могат да достигнат очите, когато се прилепят напред. Носът е остър, опашката е по-дълга от тялото и главата, взети заедно. Ако се опъне напред, тя достига между ушите. Това е прост начин да се различи черния от сивия плъх.

Жизнен цикъл:

Биологията на черния плъх е подобна на тази на сивия, с тази разлика , че женският ражда 4-8 малки в едно котило, по-слабо устойчив е към ниски температури, сравнен със сивия плъх. Двата плъха не се кръстосват помежду си. Обикновено сивия заема мазетата и долните етажи на нападнатата сграда, докато черния обитава дърветата наоколо, високите етажи и тавани. Черния плъх устройва гнездата си навън по близките дървета или вътре по тавана и високите части на сградата. Той е добър катерач и най-често прониква вътре през покрива или като използва различни комуникационни линии, кабели и жици, които допират постройката. Той е в състояние да направи дълги преходи (30-90 м от гнездото си) за да търси храна. Неговото поведение прилича на това на сивия плъх. Предпочита повече растителна храна- семена, пресни зеленчуци и плодове, но също консумира насекоми, голи охлюви, ядки. По-слабо е зависим от човешките хранителни запаси, сравнен със сивия плъх. Предпочита да консумира по-малко храна, на различни места, като обикновено се крие на труднидостъпни места докато яде. Всичко това прави програмите за контрол на черния плъх изключително трудни.

Повреди:

Същите, като при сивия плъх.