Деция Газ Екс-Б

Концепцията на Деция Газ Екс-Б позволява комбинирането на 57 % алуминиев фосфид в уникална формулация съчетана с инкорпориран абсорбен материал, който спомага за по-бавното и устойчиво разлагане на препарата поместени в специална паромембранна TYVEK торбичка.

Употреба
Действа ефективно срещувъзрастните и всички техни стадии на развитие ( яйца, ларви ), а именно:

 Деция Газ Екс-Б


Деция Газ Екс-Б

Житна гъгрица (Sitophilus granaries)
Оризова гъгрица (Sitophilus oryzae)
Малък зърнов бръмбар (Rhizoperta dominica)
Суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis)
Брашнен бръмбар (Tenebrio molitor)
Ръждивочервен зърнов бръмбар (Criptolestes ferrogineus)
Мавритански брашнояд (Tenebrioides mauritanicus)
Тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne)
Зърнов молец (Sitotrogace realella)
Сив брашнен молец (Ephestia küehniella Zell)
Тютюнев молец (Ephestia elutella)
Молец по сушените плодове ( Plodiainter punctella )
Трогодерма (Trogodermagra narium; Trogoderma versicolor)

Начин на действие и сфери на приложение
Деция Газ Екс-Б започва да се разлага с известно забавяне след отделяне на алуминиевото фолио покриващо торбичката, благодарение на специалното вещество, забавящо реакцията, което е в съответствие със здравните и безопасни регулативни изисквания у нас.

При сравнително висока температура и влажност Деция Газ Екс-Б се разлага за няколко дни. При правилно прилагане торбичките напълно отделят газ като съдържанието на остатъчен алуминиев фосфид е минимално и се класифицират като безопасни отпадъци.

Използваната паромембраннаTYVEK торбичка позволява пропускането на въздушна влага и отделения газ Фосфин, като е практически непромокаема към течности.

Разнообразните продукти на Деция Газ Екс-Босигуряват удобство при приложение в силози, складове, кораби, контейнери и др. места за съхранение на стоки.

Торбичките се прилагат в по-малки складови пространства, ЖП-контейнери, малки силозни клетки и др.

Коланът и верижката при Деция Газ Екс-Б се използват при фумигации в по-големи складови площи, силози, обемни фумигации на празни помещения и на такива, в които се складират пакетирани хранителни продукти, чували със зърно и брашно и др.

Деция Газ Екс-Б – Одеяло представлява специална фабрична верига от 100 торбички и се прилага при мащабни обемни фумигации, големи кораби и складови площи.

Изключително лесен за приложение и употреба!

Разходна норма:

  • За третиране на зърно в силозни клетки – 1 торбичка на 2-6 тона зърно;
  • За третиране на зърно в плоски складове, трюмове, вагони – 1 торбичка на 1 – 3 тона зърно
  • За третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти в чували и фуражи ( поставени под полиетилен ) – 1 торбичка на 2 -6 тона или 1 торбичка на 4 -10 куб.метра
  • За третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти в чували и фуражи ( без полиетилен – третира се целия обем на помещението ) – 1 торбичка на 1 -2 куб.метра
  • За третиране на празни складове и мелници – обемна фумигация – 1 торбичка на 5 -10 куб.м
  • За третиране на тютюн в бали, кашони, каси, бъчви – 2 торбички на 28 куб.м

Карантинен срок – 30 дни за зърно ; 60 дни за брашно

25 -30 пелети на тон зърно. Карантинен срок 30 -45 дни за зърно. 60 дни за брашно. Токсичност:
ЛД50 ( орално за плъх ) = 9.4 мг/кг ж.т.

Необходимо време за експозиция при различни температури
Температура

Под 5°С
5-10°С
11-15 °С
16-25 °С
Над 25 °С

Деция Газ Екс-Б

не се фумигира
14 дни
7 дни
4 дни
3 дни

Лист за безопастност на препарата:
PDF_Icon

Разрешение за ползване на препарата:
PDF_IconPDF_IconPDF_Icon

Наши партньори : upkontrol