Американска хлебарка

Американска хлебарка ( Periplaneta Americana)

Външен вид:

Възрастните са червеникаво-кафяви на цвят, с бледо кафяви или жълти контури по горната повърхност на тялото, което е с дължина до 3,8 см. Имат добре развити крила.

Жизнен цикъл:

Една възрастна женска отделя 15-90 капсули с яйца през интервал от 1 седмица. Всяка капсула съдържа 14-16 яйца. Времето от формиране на капсулата до излюпване на яйцата е в рамките на 50-55 дни. Женската отделя капсулата до 1 ден след като се образува. Нимфите преминават през 9-13 стадия за период от 106-971 дни, преди да преминат в стадий на възрастно насекомо. Възрастните и нимфите се хранят с почти всичко, но предпочитат главно загниваща органична материя или съдържаща нишесте (лепило на книги, папируси, подвързии).

Повреди:

Същите, както при германската хлебарка.