Фостоксин пелети

Идеалният и икономичен препарат за фумигиране на стоки при нормални температури. Препаратът съчетава класическата алуминиева основа при фосфороводородните препарати с преимуществата на пелетната форма, за по-пълно и бързо разлагане.

Фостоксин пелети съдържа 56-57% Алуминиев фосфид, при тегло на единица препарат от 0,6 гр. и количество на отделен фосфороводород от единица препарат от 0,2 гр за пелетите и 3 гр. с 1 гр. отделен газ от единица препарат за таблетките.

Употреба
Действа ефективно срещу възрастните и всички техни стадии на развитие ( яйца, ларви ), а именно:

phostoxin-pellets

Фостоксин пелети

Фостоксин пелети

Житна гъгрица (Sitophilus granaries)
Оризова гъгрица (Sitophilus oryzae)
Зърнов бръмбар (Rhizoperta dominica)
Суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis)
Брашнен бръмбар (Tenebrio molitor )
Ръждивочервен зърнов бръмбар (Criptolestes ferrogineus)
Мавритански брашнояд (Tenebrioides mauritanicus)
Зърнов молец (Sitotroga cerealella)
Сив брашнен молец (Ephestia küehniella Zell)
Молец по сушените плодове (Plodia interpunctella)
Трогодерма (Trogoderma granarium; Trogoderma versicolor )

Начин на действие и сфери на приложение
При взаимодействието на препарата с атмосферната влага се отделя газ – фосфин, който достига и до най-недостъпните места, като преминава през всички опаковъчни материали и контролира широка гама от складови вредители.
Фостоксин пелети ( таблетки ) има широко приложение в силози, складове, контейнери, кораби и др.превозни средства като се прилага както ръчно, така и със сонда.

Най-икономичен и безопасен метод за третиране на силози е използването на автоматичен диспансер, при който пелетите се прилагат докато трае процеса на запълване на силозната клетка със зърно или друг продукт.
За третиране на насипно зърно в кораби, складове и др. се използва тръбна сонда.
Фостоксин пелети е изключително подходящ за обемни фумигации на празни складове и мелници, които се подготвят за съхранение на зърнена продукция.

Разходна норма:
40-50 пелети на тон зърно; 10-15 таблетки на тон зърно;
10 -15 пелети ( 2-4 таблетки ) на куб.м за третиране на пакетирани хранителни продукти, фуражи, зърно в чували;
15-20 пелети на куб.м при обемна фумигация на празни складове и мелници.
Карантинен срок – 45 дни за зърно и 60 дни за брашно.

Токсичност:
ЛД50 ( орално за плъх ) = 11,5 мг/кг ж.т.

Необходимо време за експозиция при различни температури
Температура

Под 5°С
5-10°С
11-15 °С
16-25 °С
Над 25 °С

Магтоксин пелети

не се фумигира
8 дни
4 дни
3 дни
3 дни

Производител
Деция-Дегеш, Германия

Лист за безопастност на препарата:
PDF_IconPDF_Icon
Разрешение за ползване на препарата:
PDF_Icon
PDF_IconPDF_IconPDF_Icon

Наши партньори : upkontrol