Дезинсекция и обеззаразяване на силози, складове, мелници, производствени помещения и прилежащи площи

dezinsekciyaОбеззаразяването на празни складове, силози, мелници и преработвателни предприятия се осъществява чрез влажен, аерозолен или газов начин. Методиката при обгазването се основава на база на широка гама инсектициди с различна формулация / емулсионни концентрати, суспензионни концентрати, микроемулсии, микрокапсули, водоомокрящи се прахове /, които гарантират бързо действие и дълъг остатъчен ефект. Всички използвани препарати са регистрирани и разрешени за използване в Република България и ЕС. Инсектицидите се влагат посредством съвременна техника: атомизатори за студен аерозол, генератори за топъл аерозол, помпи с високо налягане, моторни ULV атомизататори, моторни пръскачки със скорост на аерозола 100 – 120 м/сек. Като разтворител на някой препарати се използват минерални масла и дизелово гориво. Подборът на препаратите и формулацията им се осъществява в зависимост от особеностите на всеки обект. Използват се комбинации от инсектициди подбрани в зависимост от спецификата на всеки обект, вложени минимум на две обработки по различни методи на работа.
Обработката с препарати с провокиращо действие цели насекомите да бъдат провокирани да напуснат скривалищата си за постигане на по-голяма ефективност от следващите обработки. Използваните препарати са слабо токсични, със среден период на последействие. Употребени самостоятелно се наблюдава частичен контрол върху вредителите, бавно умиране на насекомите за определен перод на последействие. В зависимост от херметизацията на обекта се прилага като студен, топъл аерозол или чрез опръскване. За разтворители се използват – вода, масла, прилепители, дизелово гориво.
Обработка с препарати с много бърз първоначален ефект. Това са препарати със силно изразен фумигиращ ефект. Използваните препарати са силно токсични дори за топлокръвни, унищожават възрастни насекоми и ларвите им, но се разпадат до 2-5 дена до абсолютно безвредни съединения. Употребени самостоятелно след 48 часова експозиция се наблюдава отличен ефект, но след 7-14 дни се излюпват яйца, имагинират какавиди и няма токсично вещество, което да ги унищожи. В зависимост от херметизацията на обекта се прилага като студен, топъл аерозол или чрез опръскване. За разтворители се използват – вода, масла, прилепители, дизелово гориво.
Обработка с препарати с голям период на последействие, които унищожават както новоизлюпените и имагинирали насекоми, така и насекоми влезли отвън. Това са препарати безвредни за топлокръвни, но със стабилна формулация гарантираща контрол върху вредителите за дълъг период от време. Пълна обработка с препарати с голямо последействие се прилага при дезинсекция на мелници, фуражни заводи и други производствени помещения.
Самостоятелно е неприложима поради слабия първоначален ефект. Поради високата цена на този вид препарати е икономически неизгодно пълна обработка на складове за зърно и зърнопродукти. На такива обекти се обработват потенциални скривалища на насекоми. Прилага се чрез опръскване. За разтворители се използват – вода, прилепители.
При не добре почистени силози, складове, мелници, фуражни заводи и други производствени помещения освен гореописаните обработки се извършва и фумигация.Комбинацията от тези обработки гарантира за продължителен период унищожаване на възрастни насекоми, ларви, яйца и какавиди.
С обеззаразяването на прилежащите площи се цели унищожаването на насекоми намиращи се или укрили се извън дезинсекцираните обекти. Използват се препарати с контактно действие. При наличие на културни растения, овощни дървета и обработваеми площи се използват подходящи инсектициди. Прилага се чрез мембранна помпа за високо налягане и моторни пръскачки. Разтворител на препаратите – вода. Използва се прилепител.
При предявено изискване от страна на Възложителя обработките се извършват посредством препарати и методи без остатъчни количества от пестициди в дезинсекцираните помещения, производствени машини и съоръжения.
За постигане на добър ефект от дезинсекцията е необходимо да бъдат извършени подготвителни мероприятия.
Дезинсекция на празни силози и складове се извършва най-късно 15-30 дни преди запълването им. Производствени помещения се дезинсекцират пролетта, есента и когато се констатира увеличаване на популацията от насекоми.