ГАТ Ламбда

10 % Ламдацихалотрин( 100 гр./ литър ) капсулна суспензия

Начин на действие
ГАТ Ламда 10 КС е мощен, високотехнологичен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широка гама неприятели на закрито и открито.

ГАТ Ламбда

ГАТ Ламбда

Активното вещество е „опаковано“ в миниатюрни капсули, които плуват във водна среда. След изпръскване, те полепват по обработената повърхност без да се абсорбират от нейните пори и пукнатини. Капсулата предпазва инсектицида от факторите на околната среда ( светлина, топлина и влага ), като в същото време позволява контролираното му във времето изтичане навън. Капсулите полепват по краката и антените на насекомите, като така те ги пренасят в убежището си и ги предават на другите насекоми,които са избегнали директния контакт с инсектицида. Ето защо освен бързия си първоначален ефект ГАТ Ламда 10 КС притежава и дълго остатъчно действие, като е в състояние да елиминира цялата популация от насекоми.
ГАТ Ламда има също така и репелентно (отблъскващо) действие.

Спектър на действие
ГАТ Ламда 10 КС е инсектицид срещу широк спектър от неприятели в затворени помещения и на открито като : летящи и пълзящи мухи, комари, кърлежи, бълхи, хлебарки, мравки, дървеници, дрешни молци, кожояди и други пълзящи насекоми.

Приложение
Срещу летящите и пълзящите насекоми ГАТ Ламда 10 КС се прилага чрез опръскване с ръчни или моторни пръскачки, като се набляга на местата, където насекомите почиват, преминават и се крият.

ГАТ Ламда 10 КС е разрешен за употреба срещу следните вредители в битови помещения, обекти с обществено предназначение ( хотели, ресторанти, лечебни заведения, обекти от хранително-вкусовата промишленост и др.) празни складове за хранителни продукти и други суровини, в и около обори, казарми, селскостопански постройки, паркове, тревни и други площи:
Разрешение за ползване на препарата:
PDF_Icon

Наши партньори : upkontrol