Складов молец

Складов (зърнов) молец (Ephestia elutella)

Външен вид:

Тялото на пеперудата има дължина 4-6мм., а при разперени криле 11-16мм. Двата чифта криле са със заострени върхове и с ресни. Окраската на предните криле е жълто-кафява, с дребни точици, а на задните – сива.

Жизнен цикъл:

Възрастните молци летят на зазоряване или при мръкване, като се движат към тавана (покрива на склада). Зърновия молец снася до 150 яйца в повърхностния слой на зърнения насип или върху друга хранителна среда. Ларвата е белезникава с тъмнокафява глава с дължина до 7-8мм. Развитието на ларвите и какавидите преминава в ендосперма на зърното. Продължителността на развитие при температури 20, 25 и 30°С е 69, 41 и 29 дни.

Повреди:

Гъсениците атакуват зърно, ядки, какао на зърна, шоколадови изделия, тютюн, билки, подправки, сушени плодове, предимно по складове, шоколадови фабрики, хранителни магазини и др. Възрастните имат кратък живот и не поемат храна. В зърнохранилищата се развиват в слоя до 20 см. от повърхността на зърното. При полски условия молеца нанася вреди предимно на житни растения.