Симетрол алфа

СИМЕТРОЛ АЛФА

4 % Алфациперметрин 4 g /100 g , 4 % Тетраметрин 4g /100 g , 1 % Пирипроксифен 1g / 100g, 20 % Пиперонил Бутоксид 20 g /100 g – течен емулсионен концентрат

Начин на действие

Симетрол алфа е специално разработен иновативен широкоспектърен инсектицид отличаващ се с опустошително действие срещу
основните вредители в домашни, обществени и индустриални помещения. Благодарение на четирите си компонента той прочиства, контролира и има дълго остатъчно действие. Алфациперметрина и Тетраметрина се отличават с бърз ефект, стабилност при топлина и слънчева светлина, а Пиперонил бутоксида е синергичен компонент, който усилва действието на останалите съставки и има дълъг остатъчен ефект. Пирипроксифенът нарушава хормоналния баланс при инсектите и води до стерилитет при възрастните.

Спектър на действие

Симетрол алфа е специално разработен за контрол на пълзящи вредители като хлебарки, мравки, бълхи, дървеници идр.
Разрешен е за употреба както на закрито така и на открито в обекти с обществено предназначение (офис сгради, хотели; магазини), болници (с изключение на заети отделения), превозни средства; обекти на хранително-вкусовата промишленост, празни складове за хранителни продукти и други суровини и материали, празни селскостопански складове, в и около казарми, обори и птицеферми, селскостопански постройки, както и помещения за животновъдни продукти; сметища, кофи за отпадъци, тревни площи, паркове, алеи, градски градини, пасища, ниска растителност и др.

Приложение

Симетрол алфа е концентрат. От него се приготвят водни работни разтвори и се прилага както с механични, така и с моторни пръскачки за професионална употреба.

simetrolПри употреба моля спазвайте инструкциите в разрешителното за употреба на продукта.

Разрешение за ползване на препарата:
PDF_Icon