Германска хлебарка

Германска хлебарка ( Blattella germanica)

Външен вид:

Възрастните са бледи до средно кафяви, тялото е дълго 1,2-1,6 см. Различават се от другите видове хлебарки по двете тъмни ивици на горната предна част на тялото. Имат добре развити крила, но не могат да летят. Нимфите много приличат на възрастните , но нямат крила.

Жизнен цикъл:

Най-активни са през нощта. Предпочитат топли и влажни места и обикновено се крият в пукнатини и процепи. Развитието е в три стадия: яйца, нимфи и възрастни. Една женска може да отдели 4-8 капсули с яйца по време на целия си живот, който е около 1 година. Всяка капсула съдържа 30-48 яйца. Времето от формиране на капсулата до излюпване на яйцата е в рамките на 20-30 дни. Женската отделя капсулата няколко дни преди излюпването. Това е единствената хлебарка, която носи капсулата толкова дълго време. Нимфите преминават през 6-7 стадия за период от 40-125 дни, преди да преминат в стадий на възрастно насекомо. Възрастните и нимфите се хранят с почти всичко, което хората произвеждат, консумират, изхвърлят или отделят. Това включва нишестени изделия, сладки храни, мазнини, месо, лепило, люспици изсъхнала кожа, умрели животни, остатъци с растителен произход, кожа, печива, но с голяма охота приемат продукти от ферментационни процеси, като сирене, бира, развалена храна.

Повреди:

Те заразяват храната с различни болести, предимно хранителни натравяния, диария, дизинтерия, протозоа и други микроорганизми, причинители на различни заболявания. Техните екскременти и изхвърляните хитинови обвивки съдържат различни алергени и са причина за чести алергии сред изложени на въздействие хора.