ГАТ Омега

gat-omega

ГАТ Омега

1,8 % Абамектин ( 18 гр. /литър ) капсулна суспензия

Регистриран за контрол на битови и складови вредители.

Начин на действие
Слага край на проблемите с резистентността. Изключително ефективен инсектицид с дълго остатъчно действие.
Формулацията на ГАТ ОМЕГА 1,8 КС (миниатюрни капсули във водна среда ) го правят изключително ефективен както при прилагане чрез опръскване така и чрез студен и топъл (УЛВ) аерозол.

Спектър на действие
ГАТ ОМЕГА 1,8 КСе инсектицид ефективен срещу голям брой пълзящи и летящи насекоми като:
мухи (Musca domestica, Musca autumnalis, Haematobia irritans),
мравки (Lasius niger ),
хлебарки (Blatella germanica, Blata orientalis ),
в кокошкарници срещу кокошинки (Dermanyssus gallinae) и мрачен бръмбар (Alphitobius diaperinus),
складови вредители по житни, хранителни продукти, тютюн и др. – житна гъгрица (Sitophilus granaries), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), зърнов бръмбар (Rhizopertha dominica), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensi), ръждивочервен брашнян бръмбар (Tribolium castaneum), тютюнев молец (Ephestiae lutella), молец по сушените плодове (Plodiaintepunctella)

Приложение
ГАТ ОМЕГА 1,8 КС се прилага срещу летящи и пълзящи насекоми чрез повърхностна обработка с ръчна или моторна пръскачка и чрез електрически агрегат за топъл и студен аерозол.
Разрешен за употреба в обекти с обществено предназначение ( хотели, търговско-административни сгради, магазини ), лечебни заведения, превозни средства, обекти на хранително-вкусовата промишленост, празни селскостопански складове, в и около казарми, обори, птицеферми, помещения за животновъдни продукти.
Напръскват се засегнатите зони, като специално внимание се отделя на пукнатините, прицепите, труднодостъпните места и навесите. ГАТ ОМЕГА 1,8 КС може да се прилага върху силно -, слабо – и непорьозни повърхности.
Срещу летящи насекоми се третират местата, където инсектите почиват – стени, тавани, прозорци.
Срещу пълзящи насекоми се третират местата, където инсектите обитават и мигрират – первази, санитарни възли, водопроводни инсталации, зад шкафове, в пукнатини, цепнатини и др.
Срещу кокошинки и мрачен бръмбар в кокошкарници се прилага основно след почистване на постелята и преди ново зареждане. Пръскат се всички повърхности, клетки, гнезда, стойки, като се обръща специално внимание на пода, ъглите и пукнатините.
Да не се прилага директно върху птиците или яйцата!

Разрешение за ползване на препарата:
PDF_Icon
Лист за безопастност на препарата:
PDF_Icon

Наши партньори : upkontrol