Магтоксин пелети

Идеалният препарат за фумигиране на зърно и други продукти при ниски температури, когато никакъв друг фумигант не е ефективен. Магтоксинът съдържа 66 % Магнезиев фосфид, амониев карбамат и парафин и се предлага под формата на пелети от 0,6 гр. всяка разположени в алуминиеви бутилки от 1 кг.

Употреба

Изключително ефективен срещу много голям набор от складови неприятели, техните яйца и ларви:

magtoxin

Магтоксин пелети

Житна гъгрица ( Sifophilus granaries)
Оризова гъгрица ( Sitophikis oryzao )
Зърнов бръмбар ( Criptoiestes ferrogineus)
Ръждивочервен брашнен бръмбар ( Triboiiucn costaneum )
Суринамски брашнояд ( Oryzaephilus surinamensis)

Начин на действие

При взаимодействие на препарата с атмосферната влага магнезиевият фосфид се разлага ( много по-бързо от алуминиевия фосфид ), като реакцията протича при всякакви температури и се отделя фосфороводород ( една пелета от 0,6 гр. освобождава 0,2 гр. газ ).

Ето защо Магтоксинът се употребява в ситуации, когато се работи при ниски температури или се налага за кратко време да се постигне висока концентрация на фофороводород ( при недобра херметизация или недостиг на време за експозиция, при спешно експедиране на стока). Максималната концентрация на фосфороводород при Маггоксин пелети се достига едва след 24-36 часа.

Приложение

Магтоксинът се прилага при фумигации на зърно, ориз, слънчоглед, царевица, рапица, соя: фъстъци, фуражни продукти и др. в силози, складове, контейнери, кораби и други помещения предназначени за тяхното съхранение. Пелетите се разлагат по-бързо от таблетките, поради по-малката си маса и по-голяма повърхност ,контактуваща с въздуха. Те могат равномерно да се разпределят в обема на обработваната продукция, да се поставят ръчно или от автомат по лентата на редлера при зареждане на силози със зърно. Ако се поставят със сонди, позволяват по-лека pa6отa. спестяват време и дават възможнот за залагане на препарата на по-голяма дълбочина, заради по-малкия диаметър на тръбите, които проникват по-лесно в слоя със зърно.

Разходна норма:

25 -30 пелети на тон зърно. Карантинен срок 30 -45 дни за зърно. 60 дни за брашно. Токсичност:
ЛД50 ( орално за плъх ) = 9.4 мг/кг ж.т.

Необходимо време за експозиция при различни температури
Температура

Под 5°С
5-10°С
11-15 °С
16-25 °С
Над 25 °С

Магтоксин пелети

до 15 дни
4 дни
3 дни
3 дни
3 дни

Предимства:

– Разлага се напълно и бързо и не остават остатъци от препарата.

– Може да се използва при ниски температури и по-ниска влажност на въздуха

– По-бързо дегазиране в сравнение с другите фумиганти.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Деция-Дегеш, Германия

Лист за безопастност на препарата:
PDF_IconPDF_IconPDF_IconPDF_Icon

Сертификат на препарата:
PDF_Icon

Разрешение за ползване на препарата:
PDF_Icon
PDF_IconPDF_IconPDF_IconPDF_IconPDF_Icon

Наши партньори : upkontrol