Бендиокарб

Бендиокарб Плюс 80 ВПbendiokarb

Бендиокарб 80 g /100 g водонамокрим прах

Начин на действие

Бендиокарб Плюс 80 ВП е единствената алтернатива на прилаганите у нас пиретроиди. Този мощен карбаматен инсектицид гарантирано унищожава както летящите така и пълзящите вредители.
Спектър на действие
Бендиокарб Плюс 80 ВП е „тежката артилерия“ и се ползва там, където другите инсектициди не работят. Няма каквито и да е данни за възникване на резистентност при употребата му. Отлично действие има при повърхностни обработки както срещу хлебарки и други пълзящи така и срещу мухи и комари.
Разрешен е за употреба както на закрито така и на открито в обекти с обществено предназначение (офис сгради, хотели; магазини), болници (с изключение на заети отделения), превозни средства; обекти на хранително-вкусовата промишленост, празни складове за хранителни продукти и други суровини и материали, празни селскостопански складове, в и около казарми, обори и птицеферми, селскостопански постройки, както и помещения за животновъдни продукти; сметища, кофи за отпадъци, тревни площи, паркове, алеи, градски градини, пасища, ниска растителност и др.

Приложение
Бендиокарб Плюс 80 ВП е водонамокрим прах. От него се приготвят водни работни разтвори и се прилага както с механични ( ръчни ) така и с моторни пръскачки за професионална употреба.


При употреба, моля спазвайте инструкциите в разрешителното за употреба на продукта.

Производител : Zenith Crop Sciences, Aubuendt 36, Vaduz

Разрешение :
PDF_Icon