Зърнов бръмбър

Зърнов бръмбар (Rhyzopertha dominica)

зърнов бръмбарВъншен вид:

Тялото е удължено, цилиндрично с червено кафяв до тъмнокафяв цвят, дължина до 3мм. Главата е прикрита под подобния на качулка щит. По щита има петна, които стават все по-малки към задната част. Ларвите са бели с извито като дъга тяло, с кафява глава и 3 чифта крака. Насекомото има добре развити ципести криле и с тях хвърчи добре.

Жизнен цикъл:

Снася до 300-500 яйца. Яйцата се снасят на повърхността на зърното, а ларвения и какавидения стадии протича изцяло в ендосперма на зърното. След имагиниране възрастният индивид пробива обвивката на зърното и излиза в междузърненото пространство. При температури 20,25 и 30°С цикълът на развитие е съответно 111,46 и 20 дни. Оптимални температури за развитие 32-35°С

Повреди:

Първичен неприятел по зърнени храни и семена, храни се също със сушени картофи и билки.Зърновият бръмбар унищожава почти изцяло зърната, като от тях остават само част от обвивките. Ларвите унищожават около 30% от ендосперма на зърното. За един ден бръмбарите унищожават такова количество от зърното, което е приблизително равно на тяхната маса. При голяма популация от зърнов бръмбар зърното придобива характерен плесенномедов мирис.

Подходящи препарати:

magtoxin

Магтоксин пелети

magtoxin-plochki

Магтоксин плочки

Фостоксин пелети

Фостоксин пелети

Деция Газ Екс-Б

Деция Газ Екс-Б