Фумигация на кораби, шлепове, вагони,контейнери Фумигация на зърно в кораби се извършва с продукти на Detia Degesch. Препаратите се влагат посредством сонди. При фумигация на пшеница и ечемик има възможност да бъдат използвани сонди с дължина до 10-12м
Фумигация на зърно в силози и складове Фумигация на зърно в силози и плоски складове Фумигацията се извършва с фосфоводородни препарати продукти на Detia Degesch – магтоксин, фостоксин.
Дезинсекция и обеззаразяване на силози, складове, мелници, производствени помещения и прилежащи площи Обеззаразяването на празни складове, силози, мелници и преработвателни предприятия се осъществява чрез влажен, аерозолен или газов начин.

Фумигация, дезинсекция, обгазяване и обеззаразяване на силози, складове, мелници, контейнери и кораби.

Професионална борба със складови неприятели.

Бул Агро Контрол ЕООД е регистрирана през 1999 г. с основен предмет на дейност интегрирана комплексна борба със складови неприятели, фумигация, дезинсекция, мониторинг на съхранявана продукция и вредители. Дейността на фирмата е насочена към производители, съхранители, търговци на зърно, предприятия от мелничната, фуражната и хранително вкусовата промишленост.
Служителите на дружеството са разделени на групи и извършват обработки на територията на цялата страна. Те са на разположение 24 часа в денонощието. Всички извършвани обработки са съобразени с Европейските изисквания и световния опит в професионалния контрол на вредителите.

Бул Агро Контрол ЕООД разполага с необходимата техника за извършване на фумигация и дезинсекция – машини и съоръжения за мащабни обработки, ULV атомизатори и генератори за студен аерозол, ULV генератори за топъл аерозол, моторни пръскачки, моторни помпи, ръчни пръскачки, дозатори за пелети на Detia Degesh, фосфин генератори, помпи и тръби за фумигация с циркулация на газ, фолио за херметизация, газанализатори, сонди с дължина до 12м . Използват се широка гама инсектициди на водещи фирми като Деция Дегеш, БАСФ, Байер, Дау Агро, Синджента и други.

Бул Агро Контрол ЕООД фумигира ежегодно в силози, складове, кораби и други транспортни средства около 1000000 т продукция и обработва около 3000000 куб.м и 340000 кв.м в складове, силози, мелници и преработвателни предприятия.

Бул Агро Контрол ЕООД отделя голямо внимание на обучението на своите специалисти в страната и в чужбина, участва в програми и международни конференции. Екип от специалисти с над 20 годишен опит консултира безплатно по отношение на всички проблеми свързани със зърносъхранението, необходимите профилактични мероприятия, прилаганите методи за интегрирана борба, използваните препарати.